skip to Main Content

De actuele competitiestanden vind je via NAS live van NTTB Midden.

Voor veel tafeltennisspelers is er, ondanks de vele andere evenementen, maar één hoofddoel: de competitie! Wat is tenslotte de uitdaging van de tafeltennissport? Je eigen techniek en vaardigheid meten met die van een ander! In het competitieseizoen doe je dit wekelijks. Alles in en rond de competitie is geregeld in het Competitiereglement. Uitsplitsing van de competitie vindt plaats op basis van leeftijd, spelniveau en seizoen.

Leeftijd

Spelers worden als volgt naar leeftijd ingedeeld:
Jeugdleden: gewone leden die op 31 december van het lopende wedstrijdseizoen de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Seniorleden: alle overige gewone leden.

Jeugdleden kunnen verder worden uitgesplitst in 4 leeftijdscategorieën  junioren, kadetten, pupillen en welpen (volgorde van oudste naar jongste). In de afdeling Midden is deze laatste uitsplitsing in de ‘normale’ jeugdcompetitie niet in gebruik. Er is wel een starterscompetitie met een leeftijdsbeperking.

Jeugdcompetitie

De jeugdcompetitie wordt, uiteraard, gespeeld door jeugdleden. Eerstejaars senioren (S1) hebben echter een automatische dispensatie om nog in de jeugdcompetitie te mogen uitkomen. De afdeling Midden kent een speciale competitie voor de beginnende jonge spelertjes, de starterscompetitie.

Spelniveau

Een competitiewedstrijd wordt gespeeld door 3 personen (een uitzondering hierop is de starterscompetitie bij de jeugd). De spelers worden door de verenigingsfunctionaris, meestal de wedstrijdsecretaris, ingedeeld in teams van 3 of meer personen, waarbij aan de volgende voorwaarde moet zijn voldaan:
Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan de competitie is opgegeven dient naar speelsterkte te worden ingedeeld bij een opgegeven team. De teams worden bij de teamopgaven naar speelsterkte genummerd, waarbij het team met de sterkste spelers het laagst genummerde team vormt, enzovoorts.

De opgegeven teams worden door de wedstrijdleiding ingedeeld in (sterkte)klassen. Elke klasse is weer onderverdeeld in één of meerdere poules van ongeveer gelijke sterkte. In bijna alle gevallen bestaat zo’n poule uit 6 teams, waarbij elk team twee maal tegen de andere teams speelt, éénmaal in een thuiswedstrijd en éénmaal in een uitwedstrijd.

Afdelingscompetitie

De afdeling Midden kent uitsluitend gemengde (m/v) klassen. Op volgorde van sterkte (van sterk naar zwak) zijn dit:
Senioren: Hoofdklasse en 1e t/m 6e klasse.
Jeugd: 1e t/m 6e klasse en Startersklasse.
De wedstrijdleiding is in handen van de ACL (Afdelingscompetitieleider) respectievelijk AJC (Jeugd).

Landelijke competitie

De landelijke competitie kent uitsluitend gesplitste klassen, bestaande uit Dames/Meisjes respectievelijk Heren/Jongens. Op volgorde van sterkte (van sterk naar zwak) zijn dit:
Senioren: Eredivisie, 1e t/m 3e divisie.
Jeugd: Kampioensgroep (alleen voorjaar), Landelijk A t/m C.
De wedstrijdleiding is in handen van de HCL (Hoofdcompetitieleider) respectievelijk HJCL (Jeugd).

Voor de overgang van Afdelingscompetitie naar Landelijke competitie is een Promotie- / Degradatieregeling van toepassing. Dit is ook het geval voor de overgang tussen de klassen. In principe zijn deze competities dan ook één competitie; men gaat door promotie/degradatie over van de Afdelingscompetitie naar de Landelijke competitie of vice versa.

Seizoen

Een wedstrijdseizoen is als volgt omschreven:
Het tijdvak van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend waarin de NTTB twee competities tussen teams van lidverenigingen organiseert, te weten een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie.
Beiden duren in principe even lang: meestal 10 weken. Hier tussenin zitten enkele pauzeweken waarin eventuele inhaalwedstrijden kunnen worden gespeeld of belangrijke toernooien zijn georganiseerd. Bij de afdelingscompetitie jeugd wordt zo veel mogelijk het schema aangehouden zoals bepaald voor de landelijke jeugdcompetitie.

De najaarscompetitie begint ongeveer half september en duurt tot begin december. De voorjaarscompetitie begint ongeveer half januari en duurt tot midden april.

Back To Top