skip to Main Content

TTV Woerden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTV Woerden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke ingegaan is per 25 mei 2018. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TTV Woerden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens.

Bestuur TTV Woerden. Contactpersoon: Edwin Deisting, e-mail: sportief@ttvwoerden.nl.

Verwerking van persoonsgegevens leden

Persoonsgegevens van leden worden door TTV Woerden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Interne communicatie binnen de vereniging;
 • Contributieverwerking;
 • Aanmelding bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) (zonder bankgegevens.);
 • Doorvoeren gegevens voor TTAPP.

De onderstaande gegevens worden geregistreerd

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer in geval van betaling via incasso.

Uw persoonsgegevens worden door TTV Woerden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap;
 • Bij beëindiging van uw lidmaatschap zullen de gegevens binnen 1 jaar worden verwijderd uit onze systemen.

Beeldmateriaal

Foto- en videomateriaal van TTV Woerden wordt bewaard op de server van de website of via OneDrive. Deze is niet vrij toegankelijk, maar alleen voor bestuursleden. Beeldmateriaal wordt in sommige gevallen beschikbaar gesteld aan de plaatselijke media, b.v. bij kampioenschappen, toernooien of andere belangrijke evenementen. Indien u bezwaar hebt tegen publicatie van uw foto’s in de media, verzoeken we u om contact op te nemen met de contactpersoon als eerdergenoemd. Na toernooien en evenementen plaatsen we in sommige gevallen foto op de website van onze vereniging. Indien u er bezwaar tegen hebt dat uw foto op onze website komt, verzoeken we u om contact op te nemen met de contactpersoon als eerdergenoemd.

NTTB Nederlandse tafeltennisbond

Zodra u lid van TTV Woerden bent geworden, melden we u aan bij de NTTB. We voeren de eerdergenoemde persoonsgegevens in, exclusief de bankgegevens. Zodra u deel gaat nemen aan de NTTB-competitie worden uw resultaten weergegeven in de openbare competitiemodule van de NTTB, ook zijn uw resultaten zichtbaar in de zogenaamde TTAPP.

Clubblad

Uw gegevens, als lid van TTV Woerden, kunnen gebruikt worden in het clubblad van TTV Woerden, De Smash. Het zal hierbij hoofdzakelijk gaan om uw naam en eventueel een of enkele foto’s. Als u dit niet wenst dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur van TTV Woerden via eerdergenoemde gegevens.

Barbonnen

Uw gegevens (naam) staan ook vermeld op de barbonnen van TTV Woerden indien u hier gebruik van maakt. Als u dit niet wenst dan dient u al uw consumpties direct contant te betalen.

Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt / kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. U kunt per Cookie aangeven of u het gebruik hiervan wenst / accepteert en u kunt de toestemming hiervoor altijd achteraf wijzigen.
 • Wij gebruiken / kunnen gebruik maken van de volgende soorten cookies op onze website:
  1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  2. Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  3. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij / of kunnen wij gebruiken, de volgende cookies:

 1. Google Analytics geanonymiseerd (analytische cookies)
 2. Facebook (tracking cookie)
 3. Google Adwords (tracking cookie)
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Verwerkersovereenkomsten

Voor derde partijen waarmee TTV Woerden samenwerkt is een verwerkersovereenkomst getekend. In deze overeenkomsten staat duidelijk wat de rol van derde partijen (bijvoorbeeld het hostingbedrijf) is, welke persoonsgegevens voor deze partijen zichtbaar zijn en dat er vertrouwelijk en veilig met deze gegevens wordt omgegaan.

Wijzigen of wissen van gegevens

Als u de gegevens / data wilt bekijken en / of wissen die u heeft achtergelaten op deze website, dan kunt u dat doen via deze link.

Back To Top