skip to Main Content

Het clubblad Smash! van TTV Woerden verschijnt 5x per jaar (in maart, juni, september, oktober en december). Smash! is een goed gevuld blad dat goed wordt gelezen door de leden, en het leest ook altijd lekker weg! Het is een onmisbaar middel in de communicatie binnen TTV Woerden.

Naast belangrijke informatie over het lidmaatschap, trainingen en competitie, en bijdragen van de redactie, het bestuur en van de wedstrijdsecretarissen, biedt Smash! vanzelfsprekend leuke verslagen van competitiewedstrijden, toernooien en kampioenschappen.
De persoonlijke noot komt naar voren in beschreven lotgevallen en teamervaringen, maar ook en vooral in het altijd mooie diepte-interview met een lid van de club, in de series Van Pen tot Pen en Jeugdpen, en in de columns. Natuurlijk ontbreekt ook een puzzel niet!

Ieder lid van TTV Woerden ontvangt automatisch het clubblad. Met dank aan de vrijwilligers die de verspreiding op zich nemen!

Back To Top